นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานเมื่อท่านลงทะเบียนหรือเร่งข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และถูกใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมได้รวมถึงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และข้อมูลการเชื่อมต่อเว็บไซต์ ข้อมูลที่เราเก็บรวมจะเป็นไปตามการสมัครสมาชิกหรือการให้กับเราโดยตรง

การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา และเพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือบังคับกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจในหรือในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้งานที่เข้ากันอยู่สมบูรณ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน หากเกิดการแฮ็กหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับความยินยอมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรา เราจะทำความเครียดและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด