ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ 1bet-th.top เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการและข้อมูลต่างๆในหลากหลายด้าน สำหรับผู้ใช้งาน กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานของเราก่อนที่จะเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าโดเมนเนมของเราเป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์คาสิโนใดๆ

การเข้าถึงและการใช้งาน

ผู้ใช้งานต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์

ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน และต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น

  • ห้ามนำข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือทำการค้าใดๆ
  • ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
  • ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลหรือระบบของผู้ใช้งานอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

การความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ 1bet-th.top ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลหรือบริการในเว็บไซต์นี้

  • ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหรือข้อมูล
  • ผู้ใช้งานต้องทำการสำรองข้อมูลเป็นระยะเวลาสมควรเพื่อป้องกันความสูญเสียข้อมูล
  • ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวต่างๆ